พระนารายณ์ ปาง ราชันย์ประทานพร

 

พระนารายณ์  ปางนี้สร้างขึ้น เพื่อสถิต ณ เทวาลัย นครชัยศรี  เป็นความต้องการของ ท่านพัชรินทร์

ผู้ศรัทธา ในการคารวะองค์เทพ ที่ท่านนับถือ  ท่านได้ติดต่อให้ช่วยออกแบบ และกำหนดรายละเอียด

โดยมีเจตนาในการอันเชิญบรมเทพ ท่านนี้ เป็นประธานในเทวาลัย ที่ท่านพัชรินทร์ได้กำหนดสร้างขึ้น

ด้วยเจตนานี้  ผมจึงได้ทำการออกแบบ และ ปั้นหล่อ ตามหลักการ ที่ได้ศึกษามา  โดยนำแนวความคิด

เรื่องบารมี เป็นหลักในการออกแบบ

ภาคแรงบันดาลใจ
 

 

เป็นเรื่องที่น่าขบคิดถึงความเป็นมาอยู่ไม่น้อย ต่อแรงความคิดที่ได้นำมาประติดประต่อในเกิดเป็นภาพลักษณแห่งประติมากรรมรูปเคารพ

โดยมีจุดนำพาจากแรงศรัทธาจนทำให้เกิดจิตนภาพเป็นรูปแบบรูปทรงแห่งองค์พระนารายณ์  กษัตริย์แห่งเทพ

ภาคการรังสรรค์

การจำลองรูปแบบทางความคิด โดยการเขียนภาพจากความคิด( saketch) เป็นภาพร่างที่จะเป็นก้าวแรกของการปั้น

ผมเลือกดินเหนียว ในการถ่ายทอดรูปทรงที่จินตนาการออกมา แล้วทำการถอดแบบพิมพ์ ด้วยปูนพลาสเตอร์ เสร็จแล้ว

ทำการหล่อขี้ผึ้ง (wax) เพื่อให้สะดวกในการใส่รายละเอียด

ด้วยขนาดที่ใหญ่ และมีน้ำหนักมาก จึงต้องวางแผน ในการทำโครงผูกเหล็กอย่างรัดกุม

   

ภาคเพิ่มรายละเอียด

จากดิน สู่ ขี้ผึ้ง ( Wax ) เหมือการเพิ่มเดิม จิตวิญญาณ ลงบนโครงสร้าง

 

สำเร็จและติดตั้งเมื่อ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐
วัสดุ เรซิ่น หล่อเคลือบสีทองคำเปลว
สูง ประมาณ ๑๙๙ เซนติเมตร
ณ เทวาลัยนครชัยศรี

 

ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรติดต่อ krit@korkarn.com ยินดีให้คำตอบ ในทุก ๆ  คำถามครับ

Tags:

Comments are closed.