พระพุทธรูปปางนาคปรก

เป็นพระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิพระหัตถ์ทั้งสองวางหงายซ้อนกันบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาซ้อนทับพระหัตถ์ซ้าย เหมือนปางสมาธิ แต่มีพญานาคขนดร่างเป็นวงกลมเป็นพุทธบังลังก์ และแผ่พังพานปกคลุมอยู่เหนือพระเศียร เมื่อครั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จออกจากใต้ต้นไทร เสด็จไปประทับที่ใต้ต้นจิก ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของต้นพระศรีมหาโพธิ์ ฝนเจือลมหนาวตกพร่ำอยู่ตลอด ๗ วันไม่ขาดสาย พระยานาคราช นามว่า มุจลินท์ ราชาแห่งนาคพิภพได้ขึ้นจากใต้บาดาลขนดกายเป็นพุทธบัลลังก์ แล้วแผ่พังพานเหมือนกั้นเศวตฉัตรถวายแด่พระพุทธองค์ปกป้องไม่ให้ฝน ลมฝน ยุง เหลือบ ริ้น ไร และสัตว์เลื้อยคลานมาต้องพระวรกาย เมื่อฝนหยุดพญานาคราชจึงจำแลงกายเป็นชายหนุ่มมาถวายนมัสการต่อพระองค์
คำกล่าวบูชา
ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชา นามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา เตนะ สัจเจนะโสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ
ท่านที่มีกำหนดดาวพระเสาร์เสวยอายุแห่งวัย หรือกำหนดดาวพระเสาร์แห่งชาตานั้นเป็นสูญ ดับกำลังแห่งชีวิตลงความตั้งใจหลักในการสร้างพระพุทธรูปปางนาคปรกนี้ ก็เพื่อมอบเป็นศิริมงคลแห่งชาตากำเนิดของท่านด้วยการน้อมบูชาหรือสร้างพระถวายเพียนเพื่อเสริมให้เป็นพระพุทธรูปสักการะแด่ภิกษุสงฆ์หรือเป็นพระประธานที่กราบไหว้อยู่เป็นประจำ มงคลแห่งชีวิตก็จะบรรจบสานต่อให้เรื่องที่เลวร้ายกลับกลายเป็นความจำเริญดี
พระพุทธรูปปางนาคปรกองค์นี้สร้างเป็นองค์ตัวอย่าง มีขนาดหน้าตักองค์พระ ๑๔ นิ้วฟุต
เป็นขนาดที่สร้างให้ตรงกับฐานบวกกำลังของดาวพระเคราะห์ ซึ่งมีความหมาย เป็นกำลังพระจักรพรรดิหมายถึงการได้รับความสำเร็จมีอำนาจมีเกียรติยศชื่อเสียงและการแก้ปัญหาได้ถูกทาง การชนะทางคดีความ เป็นต้น
สถิตความสูงจากฐาน จรดยอดพญานาค ๙๕ เซนติเมตร
ปั้นหล่อด้วยไฟเบอร์เรซิ่น
น้ำหนักโดยประมาณ ๓๙ กิโลกรัม
เคลือบสีรมดำสนิมแดงมันปู
ปฎิมากรผู้ปั้น…………………………………………………………………………

1 Response to "พระพุทธรูปปางนาคปรก"

  • krit says: