Archive for กันยายน 15th, 2010

บทสรุป และความคิดเห็นในการปั้นรูปเหมือนบุคคล

กันยายน 15, 2010

การทำงานอะไรก็แล้วแต่เมื่อมีความตั้งใจจริงประกอบกับการค […]

Posted in หมวดทั่วไป | ปิดความเห็น บน บทสรุป และความคิดเห็นในการปั้นรูปเหมือนบุคคล