พระนาคปรก

 

เป็นพระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถประทับ ( นั่ง ) ขัดสมาธิพระหัตถ์ทั้งสองวางหงายซ้อนกันบนพระเพลา ( ตัก )
พระหัตถ์ขวาซ้อนทับพระหัตถ์ซ้าย เหมือนปางสมาธิ
แต่มีพญานาคขนดร่างเป็นวงกลมเป็นพุทธบังลังก์ และแผ่พังพานปกคลุมอยู่เหนือพระเศียร
เมื่อครั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จออกจากใต้ต้นไทร
เสด็จไปประทับที่ใต้ต้นจิก  ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของต้นพระศรีมหาโพธิ์
ฝนเจือลมหนาวตกพร่ำอยู่ตลอด ๗  วันไม่ขาดสาย
พระยานาคราช นามว่า  มุจลินท์  ราชาแห่งนาคพิภพได้ขึ้นจากใต้บาดาลขนดกายเป็นพุทธบัลลังก์
แล้วแผ่พังพานเหมือนกั้นเศวตฉัตรถวายแด่ พระพุทธองค์  ปกป้องไม่ให้ฝน ลมฝน ยุง เหลือบ ริ้น ไร
และสัตว์เลื้อยคลานมาต้องพระวรกาย เมื่อฝนหยุด  พญานาคราชจึงจำแลงกายเป็นชายหนุ่มมาถวายนมัสการต่อพระองค์
คำกล่าวบูชา
ยะโตหัง  ภะคินี  อะริยายะ  ชาติยา  ชาโต  นาภิชา นามิ  สัญจิจจะ  ปาณัง  ชีวิตา  โวโรเปตา เตนะ  สัจเจนะ
โสตถิ  เต  โหตุ  โสตถิ คัพภัสสะ

2 Responses to "พระนาคปรก"

  • krit says:
  • be suvadee says: