เห้งเจีย

 

เห้งเจีย   ( หงอคง )

ความเป็นมาในสมัยยังเป็นมิจฉาทิฏฐิ

ฟ้า – ดิน  สร้างลิง  ขึ้นจากหิน  ให้เป็นลิงสามัญ แล้วค่อย  ๆ เติบโตกล้าแข็งขึ้น  จนลิงบริวารยกขึ้นให้เป็น ไต้อ๋อง  มีนามว่า  มุ้ยเกาอ๋อง  เป็นลิงเผือกขาวผ่องบริสุทธิ์

เปรียบความหมายว่า  โพธิจิตนั้นบริสุทธิ์อยู่แล้วตามธรรมชาติ  ทุกคนต้องอาศัยลิงตนนี้เพราะโพธิจิตนี้เป็นต้นเหตุแห่งมรรคผล  ดังโศลกที่ท่านกวีรจนาไว้

ต่อมาหงอคง  ( เห้งเจีย )  ประสงค์จะพ้นจากการเกิด แก่ เจ็บ ตาย  จึงได้สืบหาธรรมวิเศษ   พญามุ้ยเกาอ๋องได้ไปถึงไซที ( อินเดีย )    แต่กลับไม่พบผู้รู้ธรรมวิเศษเลย  จึงได้ย้อนมาเกาะลังกา และได้พบท่านผู้วิเศษคือ โผเถโจ๊ซือ  จึงได้เรียน ปริยัติธรรม  ตอนขอเรียนปริยัติธรรมนั้น  มุ้ยเกาอ๋องปฏิเสธที่เรียนเดียรัจฉานวิชาต่าง ๆ อันเป็นมิจฉาทิฏฐิ   ต้องการแต่ความเป็นอมตะ  ในที่สุดจึงได้เรียน ธรรม – หฤทัย  จนท่องได้ขึ้นใจ  สามารถแปลงกายได้  72  อย่าง

4 Responses to "เห้งเจีย"

  • DakDee says:
  • krit says:
  • krit says:
  • DakDee says: