ปฏิบัติการหล่อยอดพระเกตุ

การเทยางซิลิโคล ลงบนงานทำการหล่องานเป็นเรซิ่น
ก็จะเริ่มกล่าวถึงเรื่องการหล่อยอดพระเกตุซึงเป็นทองเหลืองปริมาตรตัน ด้วยเทคนิค การอัดพิมพ์ทราย { Green sand }
เริ่มต้นก็คงต้องทำความเข้าใจก่อนว่า รูปทรงที่จะนำมาหล่อถอดแบบ มีลักษณะอย่างไร ซึ่งในตอนนี้ ผมจะขอนำแบบรูปทรงของยอดพระเกตุ ซึ่งเป็นลักษณะ รูปทรงที่สามารถแบ่งกึ่งกลางออกเป็น สองส่วนเท่ากัน และด้านแต่ละด้าน ที่แบ่งกึ่งกลางแล้ว ไม่มีอุปสรรค ในการล็อก หรือ ขบกับพิมพ์ ของแต่ละด้าน  เนื่องด้วยเมื่อ แกะต้นแบบออกจากแม่พิมพ์ทรายแล้ว จะไม่ทำให้พิมพ์เสียหาย

Comments are closed.