พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

อีกพระนาม คือ สมเด็จพระรามาธิปดี ที่ ๑

ทรงเป็นปฐมบรมกษัติรย์ แห่งราชจักรีวงศ์

เป็นองค์ต้นแห่ง รัชกาล ในศักราชแห่งสมัย รัตนโกสินธ์

ออกแบบ ปั้น และหล่อ

โดย อ.กฤษฏ์ สกฤษศิลป์

โดยมีวัตถุประสงค์ ให้ลักษณะเป็นไปด้วยความเรียบง่ายแต่

คงไว้ด้วยความสง่างาม มีขนาด ครึ่งเท่าสัดส่วนจริง

3 Responses to "พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก"