ทรงเครื่อง ” จักรพรรดิ์ “

ท่าน คือ พระพุทธรูป ปางปราบมารชมพูทวีป หรือที่เรา ๆ ท่าน ๆ มักเรียกกัน
ตามลักษณะที่พบเห็นว่าเป็น “พระทรงเครื่อง”
มีองค์ที่น่าชม อีกองค์ ประดิษฐานอยู่ที่ วัดหน้าทุ่งพระเมรุฯ อยุธยา
ก็กราบเรียนเชิญ ให้ได้หาโอกาส ไปกราบสักการะท่าน มา ณ ที่นี้ นะครับ.
ที่เห็นอยู่ นี้ มีหน้าตัก ขนาด ๙ นิ้ว ฟุต หล่อด้วย ยิบซัม ขาว ขัดด้าน .
ตัวองค์ สามารถถอดออกจากฐานได้ครับ.

1 Response to "ทรงเครื่อง ” จักรพรรดิ์ “"