ทำบุญประจำ เมื่อกลางปี

ก็เขาสู่เดือนกลางปี ก็ได้ฤกษ์ เบิกพระพุทธรูป ถวายเป็นกุศล โดยมี คุณ สุวดี และครอบครัว

ได้เป็นผู้นำถวาย ณ วัดโมลีโลกยาราม เมื่อ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔  ที่ผ่านมา  ท่านพระครู

เป็นผู้รับถวาย  ขณะ ท่านพระครู กำลังจัดเตรียมเรื่องงานพีธี บำเพ็ญกุศล เนื่องใน วันคล้าย

วันเกิด ท่านเจ้าคุณ พรหมกวี  ซึ่งท่านได้มรณะภาพไปแล้ว เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึง และ เพื่อ

น้อมถวายเป็นกุศล แด่ท่านเจ้าคุณพรหมกวี  จึงขอกราบ เรียน แด่ ทุก ๆ  โดยมีความตั้งใจ

จากคุณสุวดี ที่ได้นำถวาย เพื่อเป็นกุศล แด่ครอบครัว ของเธอ และ แด่ทุก ๆ ท่านที่ได้ร่วม

ได้ร่วม อนุโมธนา จากบทความที่ได้แจ้ง แล้ว ณ ที่นี้

ขอกุศล ทั้งหลายทั้งมวล ได้บังเกิดเป็นผล จากแรงอธิษฐาน ของทุก ๆ ท่านให้ได้สำเร็จ และ

เป็นไปตามปราาถนา ทุก ๆ ประการ เทอญฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   เป็น พระพุทธรูป ปางนาคปรก ขนาด หน้าตัก ๙ นิ้ว

                       เคลือบ ดำขัดเงาลงแดงชาดมันปู หนัก  ๙ กิโลกรัม

3 Responses to "ทำบุญประจำ เมื่อกลางปี"

  • krit says:
  • dok46ster@gmail.com says: