หลอมหล่อง่ายๆภาคแรก

ก็อยากจะนำเสนอการหลอมโลหะ และการหล่อโลหะแบบง่ายๆ ที่สามารถหาวัตดุอุปกรณ์ ไม่ยากเพื่อการสร้างสรรค์ ในรูปแบบงานอดิเรก และสามารถพัฒนาไปเป็นแบบอาชีพได้และโดยการนำเสนอเพื่อความรู้นี้ ก็ขอทำเป็นรูปแบบนำเสนอจากภาพที่ได้ปฏิบัตงานจริงมาให้ศึกษา อาจมีการสลับขั้นตอนบางขั้นตอนบางก็ขอให้ผู้ศึกษาและติดตามลองปะติดปะต่อกัน หากติดขัดหรือไม่เข้าใจประการใด ก็สอบถามได้ ทุก ๆ  เรื่องครับ


อธิบายภาพ
1.เตาหลอม เป็นเตาที่สร้างขึ้น โดยใช้สังกะสี แผ่นหนาตัดตามขนาดแล้วใช้รีเวตเย็บติดให้ได้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ต้องการ ส่วนผสมโปรดติดตาม ภาคปฏิบัติต่อไป
2.เ้บ้าหลอม เป็นเบาชนิดดินอัด ขนาดจุโลหะได้ประมาณ 5 กิโลกรัมบางที่ก็เรียกเบ้า 5 กิโลกรับ  มีความคงทนระดับหนึ่งหาซื้อสำเร็จได้ตามร้านขายอุกรณ์การหล่อโลหะ หรือติดต่อทางweb korkarn|
3. หัวพ่นไฟ  ใช้สำหรับให้ความร้อน ที่มีอุณหภูมิฉับพลัน ที่ใช้อยู่ก็ให้ความร้อนได้ประมาณ  600 – 1,000  C.
4.ฝาปิดเตา เป็นส่วนผสมเดียวกับ เตาหลอม
5.คีมถอนเบ้าเป็นคีมเหล็ก ที่ใช้สำหรับยกเบ้าออกจากเตาเพื่อนำมาว่างบนคีมเท
6.คีมเท  บ้างก็เป็นเหมือนคีม หรือ ก็มีลักษณเป็นเหล็กวงกลม ไว้รัด และประคองเ้บ้า
7.โบราณเรียก เหล็กกระทุ้งเบ้า  อันที่จริงก็คือ เหล็กที่ไว้คนน้ำ้โลหะ และ ทิ่มลงไปก้นเบ้าเพื่อ สังเกตุอาการเดือดของนำ้โลหะ
8.รางเท  ทำจากเหล็กฉาก หนา ๆ ที่ใช้อยู่ก็ ประมาณ 5 mm. ไว้สำหรับ เมื่อเทน้ำโลหะที่เหลือจากเบ้า
9.สายแก็ส ต่อจากวาวล์แรงดันสูง เข้ากับหัวพ่นไฟ
(ดูหัวข้อบนสุด  หลอมหล่อภาคปฏิบัติ  ใต้ชื่อ korkarn ครับ)

Tags: ,

2 Responses to "หลอมหล่อง่ายๆภาคแรก"

  • suvadee says: