พระพุทธรูป…ที่ท่านร่วมสร้าง

        

 

 

 

 

     

 

 

      

      

เสียงในโทรศัพท์….
เป็นเสียงผู้หญิงใจดี ท่านหนึ่ง   …ออ ….กฤษฏ์  ค้า..ช่วยสร้างพระให้องค์หนึ่ง
พี่จะไปทำบุญ และ ถวายพระ ….  เป็นเสียงที่จำได้เมื่อไม่นานมานี้เอง  
ท่าน เจ้า ของเสียงที่โทรมาหาผมให้สร้างพระพุทธรูป
เพื่อ นำไปถวาย  ผ่านมรสุมในชีวิต  ผ่านฤดูที่เปลี่ยนแปลง   ไม่รู้สักกี่ฝน 
ท่านก็ยังคงยื่นหยัด มั่นในศรัทธา และ  ธำรงค์ ไว้ด้วย จิตตั้งมั่นในอันที่จะกอรป
ด้วยการสร้างกุศลการสนับสนุนสังคม  ตามกำลัง ที่ท่านมี 
บัดนี้….ฤดูทีีเสมือน มรสุม สงบลงแล้ว ชีวิตที่พร้อม ชีวิตที่สงบ 
แม่ที่เฝ้าดู ลูก ๆ เติบโต..วาระแห่งท่านที่จะซึมซับ 
วิถีแห่งการให้ ที่ปราศจากการเรียกร้องความพอเพียงที่ท่านมีทั้งหลาย 
มาถึงด้วยใจอันสงบ  ด้วยกาลนี้  ผมก็ขอร่วม อนุโมทนาด้วย ครับ

2 Responses to "พระพุทธรูป…ที่ท่านร่วมสร้าง"

  • ประสิทธิ์ says:
  • krit says: