น้ำมา….ปลาก็โผล่

 
  นับแต่อดีต โบราณมา มีเรื่องบันทึก และ เล่าขานมากมายเกี่ยวกับปลา และมันก็มีหลายชนิด หลายสายพันธุ์    แต่ทั้งหมดก็มักจะอาศัยอยู่ในน้ำ ซึ่งเสมือนโลกของมัน ที่เป็นสถานที่เคลื่อนกาย  เหมือนเหาะเหินได้ตามชอบ  มันมีเครื่องมือ หรือ ที่เราเรียกกันว่า อวัยวะ  สำหรับใช้ในการเคลื่อนไหว ก็คือหาง  และมี ครีบต่าง ๆ ใช้สำหรับทรงตัวให้ดูดีด้วย   มันมีวิวัฒนาการของการเคลื่อนไหวมายาวนาน  และก็ส่งผลให้แสดงเห็นถึงความสง่างาม  ไม่ว่าจะเป็น สันกระโดงครีบ  หัวที่เพรียว หางที่พลิ้วไหว  หากมองด้วยความเป็นศิลปะแล้ว  ลักษณะของมันจะมีทิศทางของเส้นสายที่งดงามอยู่เอาการ    คติความเชื่อ และ ปรัชญาเกี่ยวกับปลา ก็หาน้อยไปกว่าความงามของมัน ………..บ้างก็ถือว่า ปลานั้นเป็นสัญญาลักษณ์ของความสุข และ ประโยชน์สุข  เป็นสัตว์ที่ลืมตาอยู่ตลอดเวลาเสมอ  ดังนั้นจึงถือเอาว่า  ดวงตาที่เปิดกว้างอยู่ตลอดเวลานั้น  เพื่อระมัดระวังภัย  มิให้ความชั่วร้ายเข้ามากล้ำกลายในชีวิต  ซึ่งตาแรกหมายถึง  สติให้ความหมายในทางการระลึกได้ ยับยั้งชั่งใจได้  ตาที่สอง หมายถึง สัมปชัญญะ  คือความรู้เท่าทันเหตุอันเป็นไปชาวญี่ปุ่น  ก็ให้ความหมายของปลาเป็นตัวแทนสัญญาลักษณ์ของความสมบูรณ์ และแข็งแรง  หากพื้นน้ำแห่งใดมีปลา  ที่นั้นก็จะมีความสมบูรณ์    ในวันของเด็กผู้ชายประจำปี  หรือวันเด็ก  มักแขวนรูปปลาตัวโตเอาไว้เป็น มงคลสัญญาลักษณ์ให้เด็กๆ มีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์คำว่า ปลา ในภาษาจีน  ออกเสียงว่า ฮื้อ ซึ่งเป็นคำพ้องเสียงให้ความหมาย  อีกว่า  มากมายเหลือหลาย หรือเหลือคณานับ และก็มีเพียงพอ  หากเป็นปลาหลีฮื้อ ด้วยแล้ว  ก็จะมีความหมายไปในทางความสำเร็จของการดำเนินชีวิต   มีเรื่องเล่าขานกันมา ถึงการกระโดดข้ามประตูมังกรที่ปากทางสวรรค์  ปลาหลีฮื้อตัวใดสามารถว่ายมาถึงประตูสวรรค์แล้วกระโดดข้ามไปได้ ก็จะกลายเป็นปลามังกร 
ซึ่งมีคำในภาษาจีน เรียกว่า   ฮื้อ เล้ง เปี่ยง ห่วย   สำหรับเป็นคติสอนใจ  ว่าคนจนก็มีสิทธิ์รวยได้  ถ้ามีความมานะมุ่งมั่น และความพยายามเหมือปลาหลีฮื้อ  ที่ว่ายน้ำมาถึงปากประตูสวรรค์ และใช้แรงพยายามสุดชีวิตกระโดดข้ามประตูมังกรให้ได้  ปลาตัวใดกระโดดไม่ได้ก็เป็นยังเป็นปลา หลีฮื้อ อยู่ตามเดิม  หรือโดยนัยอีกความหมายของปลา หลีฮื้อ ก็คือเป็นสัญญาลักษณ์ให้ประสบความสำเร็จในชีวิต  และ ให้ได้มั่งมีเพียงพอตลอดกาล

Comments are closed.