โหราศาสตร์ กับ งานปฏิมากรรม……

 โปรดติดตาม บทความ เรื่องความเกี่ยวโยง ของพระพุทธรูป กับโหราศาสตร์…….องค์ประกอบแห่งศรัทธา  ที่ไม่เข้าใจ…….หรือปรารถนา ที่เป็นนามธรรม………………………………….

Comments are closed.