พระพุทธรูป….ที่ท่านอาจารย์นำถวาย…

เป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นเพื่อมอบให้ท่านอาจารย์ที่เคารพ
นำไปถวายพระ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่อาจารย์
ภายในองค์พระ บรรจุคำจารึก ที่เป็น ชื่อ และรายนาม วงศ์สกุลเอาไว้
เสมือนหนึ่งให้ พระนี้คุ้มครอง  และ เตือนให้ระลึกเสมอว่าได้อยู่กับพระ
คล้ายธรรมเนียมโบราณที่ได้ สร้างพระพุทธรูปถวาย ตามกาลเป็นมา……..
 
 
    ติดตามคลิปการบรรจุรายนามที่… ปฏิมากรรม….เนรมิต

Comments are closed.