ศิลปกรรม

ศิลปะเป็นสิ่งจำเป็นหรือไม่

Posted by on กันยายน 14, 2010 at 7:53 pm

มนุษย์เราได้เพียรพยายามอยู่ตลอดมาในอันที่จะปลดปล่อยตนเอ […]