หมวดทั่วไป

ทรงเครื่อง ” จักรพรรดิ์ “

Posted by on กุมภาพันธ์ 23, 2011 at 2:36 pm

ท่าน คือ พระพุทธรูป ปางปราบมารชมพูทวีป หรือที่เรา ๆ ท่า […]

พระพุทธรูปปางขัดสมาธิเพ็ชร

Posted by on ธันวาคม 20, 2010 at 3:06 am

  พระพุทธรูปปางขัดสมาธิเพชรนั้นเป็นปางที่ให้การนับถือกั […]

พระปิยะมหาราช

Posted by on พฤศจิกายน 27, 2010 at 11:10 am

  พระบรมวงศานุวงศ์และเสนาบดี อันมีกรมหลวงวงศาธิราช […]

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

Posted by on พฤศจิกายน 7, 2010 at 2:32 am

อีกพระนาม คือ สมเด็จพระรามาธิปดี ที่ ๑ ทรงเป็นปฐมบรมกษั […]

พระพิฆเณศวร ปางสิทธิคณปติ ๒ กร

Posted by on พฤศจิกายน 7, 2010 at 2:03 am

พระพิฆเณศวร ปางสิทธิคณปติ ๒ กร นี้ ออกแบบสร้างให้มีขนาด […]

พระพิฆเณศวร ปางสิทธิ คณปติ

Posted by on ตุลาคม 27, 2010 at 3:42 am

                       พระพิฆเณศวร ปาง สิทธิคณปติ เป็นป […]

การหล่อยอดพระเกตุพระพุทธรูป

Posted by on ตุลาคม 9, 2010 at 8:24 am

ประมาณต้นสิงหาคม พ.ศ. 2553 ผมได้มีโอกาสสร้าง และปรับปรุ […]

เห้งเจีย

Posted by on กันยายน 25, 2010 at 4:07 pm

  เห้งเจีย   ( หงอคง ) ความเป็นมาในสมัยยังเป็นมิจฉ […]

อุดมคติและแนวความคิดในการสร้างประติมากรรมภาพเหมือน

Posted by on กันยายน 21, 2010 at 4:30 pm

  นับตั้งแต่มนุษย์พวกแรกเกิดขึ้นบนโลก เริ่มต้นจากส […]

เริ่มเรื่องของศิลปะ

Posted by on กันยายน 16, 2010 at 10:28 am

ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินั้นปรากฏว่ามีอยู่หลายสมัยที […]