หมวดทั่วไป

บทสรุป และความคิดเห็นในการปั้นรูปเหมือนบุคคล

Posted by on กันยายน 15, 2010 at 4:26 pm

การทำงานอะไรก็แล้วแต่เมื่อมีความตั้งใจจริงประกอบกับการค […]

ศิลปะเป็นสิ่งจำเป็นหรือไม่

Posted by on กันยายน 14, 2010 at 7:53 pm

มนุษย์เราได้เพียรพยายามอยู่ตลอดมาในอันที่จะปลดปล่อยตนเอ […]